Privacybeleid

Onze website: https://exenon.nl

Disclaimer

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie, of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zullen niet worden aanvaard, tenzij deze schade het aantoonbare gevolg is van nalatigheid of criminele opzet van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te wissen of aan te vullen, of de inhoud tijdelijk of definitief te verwijderen.

Verwijzingen

Aansprakelijkheid voor directe of indirecte verwijzingen naar websites waarop geen eigendomsrecht rust, is alleen van kracht indien de auteur op de hoogte is van de illegale inhoud van dergelijke websites en indien het redelijk en technisch haalbaar is om het gebruik van de links te voorkomen. De auteur verklaart dat op het moment van het linken geen illegale inhoud kon worden vastgesteld op de gelinkte websites. De auteur heeft geen controle over de huidige of toekomstige vormgeving, inhoud of eigendom van de gelinkte pagina’s en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s die werden gewijzigd nadat de links werden geplaatst. Deze disclaimer geldt voor alle links op de eigen website van de auteur, alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, forums en mailinglijsten. In geval van illegale, onjuiste of onvolledige inzendingen en, indien van toepassing, voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de site waarop dergelijke inzendingen zijn gedaan aansprakelijk. De aanbieder van de gelinkte pagina’s aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrecht en handelsmerkenrecht

In alle publicaties maakt de auteur zoveel mogelijk gebruik van grafische voorstellingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten waarvan hij het auteursrecht bezit of voor het gebruik waarvan geen licentie vereist is. Alle handelsmerken en merknamen die op deze website worden gebruikt, vallen onder het handelsmerkenrecht en zijn eigendom van hun geregistreerde eigenaars. Hun vermelding impliceert niet dat zij niet beschermd zijn door de rechten van derden. Het auteursrecht voor materiaal dat uitsluitend door de auteur van deze website is gepubliceerd, blijft bij de auteur van de website. Reproductie of gebruik van grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke en uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Rechtsgevolgen van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod, dat een link naar deze website bevat. Mochten delen of afzonderlijke voorwaarden van deze disclaimer ongeldig of niet afdwingbaar worden geacht met betrekking tot de huidige juridische situatie, dan heeft dit geen invloed op de overige delen van deze disclaimer, hun inhoud of hun geldigheid.

Share to friends
exenon